Privacy Statement

Als u onze website bezoekt, of via onze website contact met ons opneemt, dan verschaft u persoonsgegevens aan ons. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat beschreven hoe wij dit doen.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee u te identificeren bent. Te denken valt aan uw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Wij houden alleen die persoonsgegevens bij die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.

Cookies

Wij verzamelen en bewaren bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browsertaal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en subpagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Wij houden geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen informatie opgenomen die naar personen te herleiden is.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Helpfunctie van uw Internetbrowser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Opslag van persoonsgegevens

U kunt op vele manieren met ons contact opnemen, zoals telefonisch, per mail, per brief, etc. De persoonsgegevens dieu daarbij bij ons achterlaat, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren of om u aanbiedingen te doen.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en hebben slechts geautoriseerde personen binnen Dapan toegang tot uw gegevens, en zien deze personen toe op de naleving van de privacywetgeving.

Wij  kunnen uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens aan partijen verstrekken die wij inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van deze dienstverlening. Voor zover wij aan derden uw persoonsgegevens verstrekken, doen wij dit met inachtneming van de relevante privacywetgeving. Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden

Uw rechten

Als u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die wij over u verwerkt hebben, dan kunt u een verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar ons vestigingsadres..

Indien uw gegevens niet blijken te kloppen of u anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van de betreffende persoonsgegevens, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook dit verzoek kunt u toezenden aan ons vestigingsadres.

Als u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens door ons voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kunt u dit aan ons kenbaar maken door contact met ons op te nemen.

Tot slot

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.